Sözlükte "deyiş" ne demek?

1. Sözlü ya da yazılı bir metne ayırıcı nitelik kazandıran özellikler, üslup.
2. Halk yazınında hece ölçüsüyle söylenmiş şiirlerin genel adı, halk koşuğu.
3. Bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattıkları, ifadedeyiş

Cümle içinde kullanımı

Peki deyişleri de akılları yattığı için değil, korkuları ağır bastığı için oldu.
- T. Buğra

Deyiş kelimesinin ingilizcesi

n. phrase, idiom